Lebanon condemns Syria strike on border town – Middle East – Al Jazeera English

by Machiavelli

Lebanon condemns Syria strike on border town – Middle East – Al Jazeera English.

Advertisements